Dlaczego warto brać kredyt studencki?

  • Posted on: 7 November 2017
  • By: admijn

Każdy student ma możliwość otrzymania preferencyjnego kredytu studenckiego. Jest to kredyt na tyle korzystny, że bez wątpienia warto z niego korzystać. Nie ma tu znaczenia czy studiuje się na studiach dziennych, czy zaocznych, na uczelni państwowej czy prywatnej. Każdy student spełniający kilka warunków może starać się o przyznanie kredytu studenckiego.

Dla kogo kredyt studencki?

Kredyt studencki przyznawany jest osobom, które rozpoczynając studia nie ukończyły 25 roku życia. Poza tym są czynnymi studentami uczelni wyższych zarówno państwowych jak i prywatnych (urlopy dziekańskie nie wchodzą w grę, na ten okres kredyt będzie zawieszony), nie ma znaczenia czy są to studia licencjackie, magisterskie, czy doktoranckie. Oprócz tego należy udokumentować dochód przypadający na członka rodziny. Jego wysokość co roku jest ustalana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kwota ta jest nie zmienna od 2014 roku i wynosi 2500,00 zł netto na osobę. Ostatnim warunkiem jest konieczność poręczenia kredytu przez osobę, która w razie konieczności będzie w stanie spłacić zaciągnięty kredyt. W sytuacji gdy jest problem ze znalezieniem poręczyciela, można skorzystać z poręczenia Banku Gospodarstwa Krajowego albo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jak wypłacany jest kredyt studencki?

Kredyt studencki wypłacany jest przez cały okres studiów, jednak tylko w czasie pobierania nauki, czyli przez 10 miesięcy w roku. Wypłaty realizowane są od października do lipca. Górna granica wypłaty kredytu to 6 lat. Co miesiąc wypłacana jest rata w wysokości 600,00 zł, czyli przez 10 miesięcy w roku akademickim na koncie studenta pojawi się ta suma. Kredyt nie jest wypłacany w przypadku zawieszenia studiów, a także w trakcie urlopu dziekańskiego.

Jak spłacić kredyt studencki?

Kredyt studencki jest niezwykle korzystnym kredytem chociażby dlatego, że jego oprocentowanie to zaledwie 2% w skali roku. Spłata kredytu rozpoczyna się dopiero po dwóch latach od momentu zakończenia studiów. Jest więc sporo czasu na uzyskanie stabilności finansowej. Poza tym kredyt można spłacać przez dwu krotność czasu jego pobierania. W praktyce wygląda to tak, że jeśli kredyt pobierany był przez 5 lat trwania studiów to spłacać go można przez 10 lat. Kolejnym ułatwieniem jest możliwość skorzystania z „wakacji kredytowych”. Polega to na zawieszeniu spłaty kredytu nawet na 12 miesięcy. Istnieje także forma docenienia najlepszych studentów w danym roku. Mogą oni liczyć na umorzenie części kredytu, nawet do 20%.

Jaki bank?

Kredytów studenckich udzielają banki, które mają podpisaną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Co roku na stronie internetowej można sprawdzić wykaz tychże banków.

Na co przeznaczyć kredyt?

Jak sama nazwa wskazuje, kredyt studencki jest przewidziany na wydatki związane ze studiami: opłacenie mieszkania, zakup książek itp. Jednak nikt nie sprawdza na co są przeznaczane pieniądze z kredytu. Jeśli studiujemy w miejscu zamieszkania to nie ponosimy znacznych kosztów, często też finansowo wzbierają nas rodzice. Mimo to, kredyt studencki daje mnóstwo innych możliwości. Pieniądze można przeznaczyć na szkolenia rozwijające, kursy językowe, albo chociażby wyjazdy wakacyjne. Można je też po prostu zainwestować, kupić obligacje skarbu państwa, obligacje korporacyjne, albo po prostu bezpiecznie odłożyć na konto oszczędnościowe lub lokatę. Odważniejsi studenci mogą nauczyć się grać na giełdzie i w ten sposób zdobywać cenne doświadczenie na przyszłość.